بازگشایی پاکت مناقصه طبق قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

بازگشایی پاکت مناقصه طبق قوانین رتبه بندی پیمانکار ساجات

  • آوریل 24, 2017

1- پس از اخذ رتبه پیمانکاری برای شرکت در مناقصات، کمیسیون مناقصه مناقصه گزار پیشنهادها، اصلاحیه ها، و درخواستهای احتمالی پس گرفتن پیشنهادها را درحضور نمایندگان مناقصه گران، که برای شرکت در جلسه گشایش پیشنهادها، در ساعت، تاریخ و محل…

Read More
شرایط مناقصات EPC برای شرکتهای رتبه EPC

شرایط مناقصات EPC برای شرکتهای رتبه EPC

  • آوریل 9, 2017

  1- قیمتهای پیشنهاد، باید به ترتیب تعیین شده در جدول (یا فهرست) مقادیر و قیمتها (در صورت وجود) یا طبق نحوه مشخص شده در اسناد مناقصه، ارایه شوند. 2- در مواردی که طبق اسناد مناقصه، قیمت اقلام کار باید…

Read More
ظرفیت و کار مجاز رشته طرح و ساخت EPC

ظرفیت و کار مجاز رشته طرح و ساخت EPC

  • فوریه 14, 2017

بر اساس بخشنامه حاضر، حداكثر تعدادكار مجاز در دست اجراي دارندگان گواهي نامه صلاحيت طرح و ساخت صنعتي به صورت هم زمان دو كار تعيين ميشود. همچنين حداكثر ظرفيت ريالي هر كار براي دارندگان گواهينامه صلاحيت طرح و ساخت صنعتي…

Read More
رتبه بندی شرکت : صورت وضعیت قطعی

رتبه بندی شرکت : صورت وضعیت قطعی

  • ژانویه 16, 2017

1- پس از انجام تحویل موقت طبق ماده 41 شرایط عمومی پیمان ، و همچنین تحویل تمام اسناد و مدارک باقیمانده به کارفرما، از قبیل نقشه ها و مدارک فنی موضوع بند 10-5 پیوست 10، مدارک بازرسی و آزمایش تجهیزات…

Read More
رتبه بندی شرکت : فهرست بهای راه

رتبه بندی شرکت : فهرست بهای راه

  • ژانویه 16, 2017

مفاد کلیات، مقدمه فصل ها و شرح ردیف ها، اجزای غیر قابل تفکیک و مکمل یکدیگر هستند. شرح ردیف ها و شرح درج شده در مقدمه فصل ها و کلیات، به تنهایی تعیین کننده مشخصات کامل کار نیست، بلکه بهای…

Read More
رتبه بندی پیمانکاران ساجات و شرایط عمومی پیمان (5)

رتبه بندی پیمانکاران ساجات و شرایط عمومی پیمان (5)

  • دسامبر 8, 2016

تغییر مدت پیمان الف) در صورت وقوع هر یک از موارد زیر که موجب افزایش مدت اجرای کار شود، پیمانکار می تواند درخواست تمدید مدت پیمان را بنماید. پیمانکار درخواست تمدید مدت پیمان را با ارائه محاسبات و دلایل توجیهی،…

Read More
رتبه بندی پیمانکاران و آخرین شرایط عمومی پیمان (4)

رتبه بندی پیمانکاران و آخرین شرایط عمومی پیمان (4)

  • دسامبر 6, 2016

حفاظت از کار و شخص ثالث، بیمه کار، مراقبتهای لازم الف) پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان، مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، زمینها، راهها، تاسیسات و…

Read More
رتبه بندی پیمانکاران و تجهیز کارگاه

رتبه بندی پیمانکاران و تجهیز کارگاه

  • دسامبر 2, 2016

تجهیز کارگاه، تدارک مصالح، تجهیزات و ماشین آلات الف) پیمانکار موظف است که پس از تحویل گرفتن کارگاه، با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز، طرح جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و پس از تائید مهندس مشاور، آن…

Read More