قابل ذکر است شرکت پارسیس یک شرکت خصوصی میباشد. در حال حاضر این شرکت در جهت رتبه بندی مشاور فعالیتی ندارد و بعلت نداشتن کارشناس مرتبط، از پاسخگویی در این رابطه معذوریم و فقط میتوانید از اطلاعات درون سایت در این رابطه استفاده کنید.

دانلود راهنمای تکمیل ساجات PDF